BLOK I: CIĄŻA
 1. Założenia ogólne programu edukacji przedporodowej. Co to jest poród aktywny - o zaletach świadomego porodu.
 2. Przebieg ciąży, zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży. Ciąża i poród jako naturalny etap w życiu kobiety. Najczęstsze problemy w ciąży.
 3. Higiena i dieta przyszłej mamy.
 4. Informacje o dostępnych formach opieki medycznej, badania wykonywane w czasie ciąży.
 5. Wpływ używek na rozwój dziecka, noworodki z promilami.
 6. Aktywność fizyczna, formy odpoczynku i techniki relaksu w ciąży.
  BLOK II: PORÓD
 1. Symptomy zbliżającego się porodu.
 2. Poród przedwczesny, rozpoznanie i postępowanie.
 3. Przygotowanie do porodu aktywnego; I, II, III, IV okres porodu, najdogodniejsze pozycje podczas skurczy porodowych.
 4. Lista rzeczy dla mamy i noworodka - co należy zabrać do szpitala?
 5. Poród zabiegowy - wskazania, przebieg.
 6. Rola osoby towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie.
 7. Rola pierwszego kontaktu matka-noworodek.
  BLOK III: PIELEGNACJA NOWORODKA
 1. Organizacja kącika noworodka, wyprawka noworodka.
 2. Kąpiel noworodka. Pielęgnacja skóry i kikuta pępowiny.
 3. Ubieranie i spacery w różnych porach roku.
 4. Wygląd i zachowanie noworodka. Najczęstsze choroby skóry u noworodków niemowląt.
 5. Znaczenie szczepień ochronnych- obowiązkowe i zalecane.
 6. Znaczenie karmienia naturalnego w rozwoju dziecka (skład pokarmu kobiecego). Zalety karmienia piersią.
 7. Przeciwwskazania do karmienia piersią, karmienie mlekiem modyfikowanym.
  BLOK IV: POŁÓG
 1. Higiena w połogu: pielęgnacja rany krocza, rany po cięciu cesarskim.
 2. Zasady odżywiania w okresie połogu - karmienie piersią.
 3. Techniki karmienia piersią.
 4. Problemy z laktacją, sposoby ich rozwiązywania.
  BLOK V: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 1. Oddychanie torem przeponowym. Cwiczenia przygotowujące do porodu.
 2. Ćwiczenia rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy.
 3. Ćwiczenia Kegla, znaczenie i technika ich wykonania.
 4. Naturalne metody łagodzenia bólu (masaż, oddechy, relaks, kąpiel).

Szkoły rodzenia

Wyświetlono razy.
© ROBSONet.pl