szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia
szkoła rodzenia


Szkoły rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia

Formy i zasady prowadzenia edukacji przedporodowej:
    zbiorowa - wykłady, zajęcia praktyczne, w tym:
  • Zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 10 spotkań trwających po 45 minut
  • Zajęcia praktyczne w wymiarze nie mniejszym niż 10 spotkań trwających po 30 minut
Zajęcia teoretyczne - spotkania o charakterze seminaryjnym do (8) kobiet w ciąży.
    Kwalifikacje personelu medycznego "Akademii Bociana":
  • Renata Ataman Mgr położnictwa, specjalista w opiece przed i okołoporodowej, specjalista z pielęgniarstwa położniczego, szkolenie zawodowe w szkole rodzenia prof. W. Fijałkowskiego w Łodzi zlecone przez Centrum Medyczne, Kształcenia Podyplomowego studium Medycyny Klinicznej w Warszawie o tematyce: Psychoprofilaktyka i kinezyterapia w położnictwie.
  • Iwona Rećko Mgr położnictwa, położna rodzinna.
  • Mgr psychologii klinicznej.

Szanowni Państwo,
25 maja zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych jest  Zakład Opieki Zdrowotnej „Femina” z siedzibą przy Al. Monte Cassino 13 w Koszalinie (kod pocztowy: 75-414), tel.: 94 3430427, adres e-mail: info@akademiabociana.pl
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga żadnego działania z Państwa strony.
W sprawie wszelkich pytań i niejasności w kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@akademiabociana.pl
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia szkoła rodzenia
szkoła rodzenia

Wyświetlono razy.
© ROBSONet